KOUČOVÁNÍ

Toužíte po změně ve svém životě/životním stylu a jste odhodlaní pro to něco udělat?

Co je koučink?

Koučování v mém pojetí je forma rozhovoru, kdy kladu koučovanému různorodé otázky. Díky nim koučovaný může nalézt více úhlů pohledu na danou situaci a také objevit rozmanité varianty řešení. Nikdy koučovanému neradím. Respektuji totiž, že nějvětším odborníkem na svůj život každý sám.

Co koučink přináší?

Díky koučování můžete zvýšit své sebevědomí, nalézt řešení zdánlivě neřešitelných situací, více poznat sami sebe, lépe se zorientovat ve vlastním životě, nebo přijít na cestu, jak spokojeně žít svůj život ve všech jeho oblastech - zdraví, vztahy, finance...

Jak koučink probíhá?

Před vlastním koučinkem si domluvíme vstupní konzultaci v délce 20-30 minut. Domluvíme si, jaké je téma budeme řešit a jakého výsledku byste v něm chtěli dosáhnout. Dále se dohodneme na počtu sezení, jejich délku, frekvenci atd. Dále již budou probíhat sezení dle domluvy. Sezení obvykle trvají 60 – 90 minut. Můžeme se též dohodnout na formě osobních sezení, či sezeních po skypu či telefonu.

Pro koho je koučink vhodný?

Koučink je vhodný pro kohokoli, kdo chce ve svém životě něco změnit a je ochoten pro to něco udělat.

Jako kouč dodržuji etická pravidla koučů, zejména jsem vázána povinnou mlčenlivostí, tzn. vše, co se během koučování vysloví, zůstane pouze mezi námi.

Pravidla správného kouče

 • 1
  Má silnou víru v sebe sama, má srovnané své vlastní hodnoty, je autentický a ví, čeho chce dosáhnout.
 • 2
  Stále pracuje na svém vlastním rozvoji a učí se novým věcem.
 • 3
  Umí pečlivě naslouchat, dává vám najevo, že ho vaše názory a stanoviska hluboce zajímají, s emocemi, úsudky a závěry zachází jako s vzácným kořením - opatrně a přesně.
 • 4
  Je přirozeně zvídavý, zejména pokud jde o lidi kolem něj, má smysl pro laskavý humor a pokoru.
 • 5
  Jeho osobní integrita je velmi vysoká, chová se konzistentně, stojí si za svým, a pokud se někdy zmýlí, nemá potřebu to maskovat. Je přímý a upřímný.
 • 6
  Svým klientům se snaží vycházet maximálně vstříc, chápe jejich potřeby a s každým z nich jedná naprosto individuálně - i v maličkostech. Je otevřen mnoha různým možnostem a nedrží se striktně zaběhaných postupů.
 • 7
  Sám má dobře vybalancovaný svůj vlastní život, je spokojený a v pohodě.
 • 8
  Existují pro něj jasně definované etické i lidské hranice, ví, kam až může zajít a nezneužívá svou pozici k manipulaci. Vždy dává klientovi možnost volby.
 • 9
  Má silně rozvinutou intuici, je odvážný, kreativní, ochotný nést riziko toho, že jde do neznáma. Je otevřen změnám - vítá je a v pozitivním směru je podporuje.

Zdroj: BARTONÍČKOVÁ Monika. Nový trend, či prázdný obsah? Hospodářské noviny [cit. 23.7.2014].

Zaujalo Vás to?

Chtěli byste být koučovaní? Toužíte po změně života/životního stylu a chcete pro to něco udělat?